YOU AND ME DI CASA DAL PINO (Jumi)

* 21.3 2019

Jumi


otec:   George Windsor Di Casa Dal Pino
matkar   Nhabira Queen Bee
rodokmen

Jumi PP

Jumi 10 msícJumi

Jumi 3 msíce


TITULY:

C.I.E. - MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION

C.I.B. - MEZINÁRODNÍ  ŠAMPION KRÁSY

JUNIOR ŠAMPION SLOVENSKA
KLUBOVÝ  ŠAMPION BASSET KLUBU R
ESKÝ ŠAMPION
SLOVENSKÝ ŠAMPION
ŠAMPION MOLDÁVIE
ŠAMPION SRBSKA
ŠMAPION ERNÉ HORY
 ŠAMPION BOSNY A HERCEGOVINY
ŠAMPION FEDERACE  BOSNY A HERCEGOVINY
ŠAMPION MAKEDONIE
GRAND ŠAMPION ESKÉ REPUBLIKY
GRAND ŠAMPION MOLDÁVIE
GRAND ŠAMPION ERNÉ HORY
GRAMD ŠAMPION SLOVENSKA
GRAND  ŠAMPION MAKEDONIE
Vítz speciální výstavy mladých Basset klubu R
NÁRODNÍ VÍTZ
TOP BASSET BK SLOVENSKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2020 A 2021

2 x CAJC, BOJ, 23 x CAC, 4 x  res. CACIB, 13 x CACIB, 8 x BOS, 6 x BOB, 2 x BIG 3


Zkoušky:    

                                                                                                                                                     BZH 3. cena 

ZDRAVOTNÍ VYŠETENÍ

LAFORA  N/LAF - PENAŠE
POAG N/N - ISTÝ
MALRICH DIAMONDBACK

* 6. 5. 2011


DiamnodDiamnod


Diamondback 15 msíc
otec:    Malrich Sir Ruff Diamond
matka: Malrich Bubbles
pedigree

rodokmenDiamond
Diamondback 12 msíc

TITULY:


C.I.E. - MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION

C.I.B. - MEZINÁRODNÍ  ŠAMPION KRÁSY
 
VETERÁN ŠAMPION R
ŠAMPION MKU
GRAND ŠAMPION R
GRAND ŠAMPION SR
ESKÝ ŠAMPION
KLUBOVÝ ŠAMPION BASSET KLUBU R
SLOVENSKÝ ŠAMPION
ŠAMPION GRUZIE
ŠAMPION SAN MARINO
ŠAMPION BULHARSKA
GRAND ŠAMPION BULHARSKA
JUNIOR ŠAMPION ESKÉ REPUBLIKY
JUNIOR ŠAMPION SLOVENSKÉ REPUBLIKY
JUNIOR ŠAMPION ERNÉ HORY
JUNIOR ŠAMPION MAKEDONIE
JUNIOR ŠAMPION MOLDÁVIE
JUNIOR ŠAMPION AZERBAJDÁNU
JUNIOR ŠAMPION KYPRU
BALKÁNSKÝ JUNIOR ŠAMPION
BALKÁNSKÝ  ŠAMPION
STEDOMOSKÝ ŠAMPION 
KLUBOVÝ VÍTZ MLADÝCH SR
KLUBOVÝ VÍTZ MLADÝCH R
KLUBOVÝ VÍTZ  R 2014, 2016
    KLUBOVÝ VÍTZ SR
VÍTZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY R
VÍTZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY SR
ABSOLUTNÍ VÍTZ KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY BASSET KLUBU SR
2 x NÁRODNÍ VÍTZ
NEJKRÁSNJŠÍ PES KLUBOVÉ VÝSTAVY BASSET KLUBU R 2013 A 2015
14 x CAJC, 25 x CAC, 6 x CACIB, 3 x res. CACIB,   5 x BOB JUNIOR, 15 x BOB, BIG, res. BIG, 3 x BIG 3, BIG 4, 4 x  BIS

Zkoušky:    

                                                                                                             BZH 3. cena 
VZPOMÍNÁME


IM

DRAGON´S STAR  QUEEN´S HERMELÍN

* 15. 3. 2009 - † 26. 1. 2014


Dragon

Dragon 22 msíc
otec: Woferlow Storm Patrol
matka: Yulia Queen´s Hermelín
prkaz pvodu

Drago pp
Dragon
                                 Dragon 12 msíc
Drogon

Dragon
                                                                              Dragon 8 msícTITULY:

ESKÝ JUNIOR ŠAMPION
SLOVENSKÝ JUNIOR ŠAMPION

JUNIOR GRAND ŠAMPION BULHARSKA
BALKÁNSKÝ  JUNIOR ŠAMPION
JUNIOR  ŠAMPION BULHARSKA
ŠAMPION R
AMPION BULHARSKA
GRAND ŠAMPION BULHARSKA
BALKÁNSKÝ ŠAMPION

ŠAMPION ERNÉ HORY
ŠAMPION MAKEDONIE
ŠAMPION MOLDÁVIE

KLUBOVÝ VTZ MLADÝCH R

7x CAJC, 2 x BJC, 12 x  CAC, CWC, 6x CACIB , 3 x BOB JUNIOR, 8 x BOB,  2x BIG, 1 x  BIS JUNIOR, 4 x res. BIS


Zkoušky:    

                                                                                   BZH 1. cena 216 bod,  CACT,  VÍTZ ZKOUŠEK

PRIMO QUEEN´S HERMELÍN

* 19. 4. 2003  - † 24. 2. 2011

Primo chovný pes


otec: Balmacara Baxter
matka:  Kassiopea Dominik
prkaz pvodutituly:
C.I.B. - MEZINÁRODNÍ  ŠAMPION KRÁSY
KLUBOVÝ ŠAMPION
ESKÝ JUNIOR ŠAMPION
SLOVENSKÝ JUNIOR ŠAMPION
ŠAMPION MOLDÁVIE
ESKÝ ŠAMPION
SLOVENSKÝ ŠAMPION

6x CAJC, 14x CAC, CWC, r. CAC, 7x CACIB, 3x res. CACIB, 3x BOB, 2x 3. místo BIG,
Vítz Slovenska mladých, Klubový vítz mladých SR

zkoušky:

BZH 1. cena 206 bod, res. CACT
Vítz pracovního poháru 2004BEANO  VAN GRUNSVEN

* 12. 10. 2007 - † 18. 12. 2008
Bíno
otec: Velvet Vince v. Grunsven
matka:  Red  Ruby v. Grunsvenprkaz pvodu


pp beano
                               Beano 12 msíc


                                                         
tituly:

JUNIOR ŠAMPION MAKEDONIE
JUNIOR ŠAMPION ESKÉ REPUBLIKY

5x CAJC, BOB, res. BIG

zkoušky:

BZH 1. cena 72 bod, res. CACT

Champion

CHAMP DOMINIK

* 20. 8. 1996 - † 30. 8. 2006

vzpomínka


otec: Ebony Dominik
matka:  Basic Instinct v. Hollandheim
prkaz pvodu

tituly:

IC.I.B. - MEZINÁRODNÍ  ŠAMPION KRÁSY
ESKÝ JUNIOR ŠAMPION
SLOVENSKÝ JUNIOR ŠAMPION
ESKÝ ŠAMPION
SLOVENSKÝ ŠAMPION
POLSKÝ ŠAMPION
KLUBOVÝ VÍTZ R A SR
KLUBOVÝ ŠAMPION
BIS
10 x CACIB, 5 x res. CACIB, 8 x CAJC, 23 x CAC, Národní vítz, Derby vítz SR, 9x BOB,
Vítz pracovního poháru 1997, Vítz výstavního poháru 1998

zkoušky:

Barváské zkoušky (BZ) - 1. cena
Barváské zkoušky honi (BZH) - 1. cena


CEDRIK z ERNOŠIC

* 2. 9. 1991 - † 8. 8. 2002

otec: Titano dei Trentarossi
matka: Alma z ernošic


prkaz pvodu

tituly:

ESKÝ ŠAMPION
SLOVENSKÝ ŠAMPION
1x CACIB, 5 x res. CACIB, 12 x CAC, Vítz Bratislavy, Vítz Slovenska, BOB

zkoušky:

Barváské zkoušky honi (BZH) – 1. cena     -  ÚVOD -  VÝSTAVY -  PSI -  FENY -  ŠTATA -  FOTOGALERIE -  ZE IVOTA -  KNIHA NÁVŠTV -  ARCHIV -  E-MAIL -